Ceník účetnictví

Vedení účetnictví

 1. Tarif 1……………850 Kč měsíčně zahrnuje:
  • 50 účetních položek měsíčně
  • 1 hodina poradenství v úhrnu měsíčně
 2. Tarif 2……………2400 Kč měsíčně zahrnuje:
  • 50-150 účetních položek měsíčně
  • 1 hodina poradenství v úhrnu měsíčně
 3. Tarif 3…………….4650 Kč měsíčně zahrnuje:
  • 150-300 účetních položek měsíčně
  • 2 hodiny poradenství v úhrnu měsíčně
 4. Nad 300 položek
  • 15 Kč za každý účetní případ
 5. Položky mimo tarify
  • fakturace 10 Kč za fakturu vydanou (já vystavím fakturu a odešlu ji zákazníkovi elektronicky)
  • podání řádného přiznání k dani z příjmů fyzických osob 500 Kč (zdarma pokud jste klientem od ledna do prosince daného roku)
  • podání řádného přiznání k dani z příjmů právnických osob 1000 Kč (zdarma pokud jste klientem od ledna do prosince daného roku)
  • poradenství pro neklienty a klienty, kteří vyčerpali tarif 500 Kč každých i započatých 60 minut
  • daň silniční 100 Kč/vozidlo za měsíc

V případě plátců DPH jsou ceny tarifů i dalších položek navýšeny o 25% přirážku. Tato přirážka zahrnuje podávání řádných kontrolních hlášení v průběhu roku a podání řádného přiznání k dani z přidané hodnoty. V případě identifikovaného plátce se přirážka účtuje jen za měsíc, kdy vznikla povinnost DPH přiznat a uhradit.

Vedení daňové evidence – pouze pro OSVČ

 • každý zápis do peněžního deníku a knihy pohledávek a závazků 10 Kč
 • podání řádného přiznání k dani z příjmů fyzických osob 500 Kč (zdarma pokud jste klientem od ledna do prosince daného kalendářního roku)

K udaným cenám se mohou vztahovat další přirážky v případě mezinárodního zdanění a dalších případů, které zvyšují náročnost úkonů a vyžadují vyšší odbornost.

Udané ceny zahrnují pouze mou práci, nezahrnují úřední poplatky, kolky apod. Ty jsou klientovi transparentně přefakturovány.

Nejsem plátcem DPH. Poslední aktualizace proběhla 20.4.2022