Vedení daňové evidence

Vedení daňové evidence pro živnostníky a OSVČ v Brně. Předáte mi doklady, já se postarám o zbytek a Vy můžete klidně spát.

Kdo vede daňovou evidenci?

Daňovou evidenci mohou vést podnikatelé, kteří za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců nepřesáhli limit 25 milionů korun obratu, nejsou zapsáni v obchodním rejstříku a také nevyužívají výdajového paušálu, neplést s paušální daní. Pokud alespoň jednu z podmínek nesplňují, musí vést podvojné účetnictví. Je proto ideální pro případ, kdy podnikatel má vyšší výdaje na činnost než by měl podle paušálu. Podnikatel si proto musí vše spočítat. Rozhodnutí mezi daňovou evidencí a výdajovým paušálem patří k prvním zásadním rozhodnutím začínajícího podnikatele.

Jak vypadá daňová evidence

Základními pilíři evidence jsou deník příjmů a výdajů, kniha pohledávek a závazků, karty dlouhodobého majetku. Ke konečnému rozhodnutí, zda uplatnit paušál nebo použít údaje z daňové evidence dochází při vypracování přiznání k dani z příjmů. Rozdíl je v tom, že využití paušálu dá méně práce. Při využití výdajového paušálu podnikatel zaznamenává příchozí a odchozích prostředky na účty a do pokladny. Také uchovává faktury jako doklad k pohybům prostředků. Daňová evidence však vyžaduje další zpracování faktur, byť minimální.

Klíčová legislativa pro vedení daňové evidence

Účelem vedení daňové evidence zjištění vyměřovacího základu pro výpočet výsledné daně z příjmů. Proto je upraveno Zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Nechte si daňovou evidenci zpracovat profesionálně a bez starostí!
Vyplňte formulář níže a já se s Vámi co nejdříve spojím.

Vyplněním formuláře souhlasíte s podmínkami použití.