Vedení účetnictví a daňové evidence

Zpracuji podvojné účetnictví nebo daňovou evidenci pro živnostníky i malé a střední podniky. Sídlím v Brně, proto se zaměřuji na podnikatele z Jihomoravského kraje. Díky internetu není problémem spolupracovat i se subjekty z celé české republiky nebo i ze zahraničí. Zajímám se především o začínající podnikatele či firmy, kterým mohu pomoci správně nastavit tok dokladů. Učím je, jaké jsou zákonné požadavky na faktury, jaké jsou termíny odevzdání atd. Pomáhám jim také se vyznat v přehledech a významu kontrolingu pro efektivní fungování.

Pro některé jsou faktury, daně a finance vůbec velkým strašákem. Bojí se, že něco udělají špatně nebo neradi dělají „mravenčí práci“. Pravdou je, že jde o velmi zodpovědnou práci, při které nemůže účetní vždy všechno opravit. Je to důležitá činnost uvnitř podniku, protože na základě těchto informací může finanční manažer nebo kontroler pomocí různých modelů zjistit zdraví podniku, míru zadlužení a další velmi užitečné informace.

vedení účetnictví a daňové evidence

Vedení podvojného účetnictví

Je upraveno několika zákony a vyhláškami, z nichž nejdůležitější je Zákon č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví. Je administrativně náročnější a vyžaduje širší základnu znalostí než vedení daňové evidence. Na druhou stranu poskytuje podvojné účetnictví díky rozdělení do analytické evidence možnost sledovat náklady jednotlivých výrobků, určit, jak je daný výrobek rentablilní a podobně.

vedení účetnictví a daňové evidence

Vedení daňové evidence

Co je „daňovou evidencí“ popisuje Zákon č. 586/1992 Sb.Zákon České národní rady o daních z příjmů. Vedení daňové evidence je administrativně méně náročné a proto i levnější. Na druhou stranu neposkytuje významné informace, které by podnikateli pomohly s analýzou nákladů a výnosů, protože se zabývá pouze příjmy a výdaji.